Công ty : Liêu Ninh YNN Technology Co., Ltd
Địa chỉ nhà : No.15-20, Huannan East road, Hunnan District, Shenyang, 110168, China
Điện thoại : +86-24-3156 8151,+86 15040362651
e-mail : ynntechnology@163.com
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật