bình oxy lỏng

  • Bình oxy lỏng

    Bình oxy lỏng

    Đặc tính: 1. Các chỉ tiêu hoạt động chính của Bồn Oxy lỏng (bồn chứa đông lạnh nhỏ) không thấp hơn cấp kỹ thuật của bồn chứa chất lỏng chế độ cố định thông thường. 2. Quy trình của Bình Oxy lỏng sử dụng cấu trúc ống và bình chứa nguyên khối, phù hợp nhất để sử dụng trong một không gian hạn chế. 3. Độ tinh khiết của khí có thể được đảm bảo một cách đáng tin cậy. 4. Việc nạp chất lỏng đông lạnh có thể được hoàn thành tại chỗ, giúp giải quyết tốt hơn việc ngừng hoạt động do nguồn cung cấp khí đốt.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật