Tôi phải làm gì nếu chúng tôi không thể vận hành máy khi chúng tôi nhận được máy?

A: Hướng dẫn vận hành và video minh họa được gửi cùng với máy để hướng dẫn.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật