Thời gian giao hàng của bạn là gì?

Thời gian giao hàng bình thường của chúng tôi là 5 đến 35 ngày. Nhưng nếu đơn đặt hàng là một số máy đặc biệt, thời gian giao hàng sẽ lâu hơn.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật